Dignus.cz prezentuje účelný informační systém školky, vynikající online informační systém pro školky se uplatní i na dětské skupiny a jesle

Žádaný docházkový systém Dignus byl zpracován pro svěřené děti a pracovníky školního zařízení. Nezbytný Dignus online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny má skvělé zabezpečení a zároveň je komfortní pro uživatele. Zmíněný Dignus informační systém školky byl vytvořen pro zaměstnance MŠ, pro veškerého rodiče i pro zaměstnavatele v MŠ, zlepšuje spolupráci rodičů a pedagogů při vychovávání svěřených dětí. Modul Dignus dokáže informovat rodiče, můžou se do něj umísťovat novinky, fotografie, rovněž se do něj můžou uložit i materiály potřebné pro fakturace. Stejně tak se díky přezkoumanému, a přesto jednoduchému modelu dá vypočítat výše školného ze zápisů o docházce. Uživatelsky vstřícný informační systém školky napomáhá zaměstnavateli i pracovníkům při spravování evidence a žádanek o dovolené. Zpracování statistik a sestav pro vedení je další samozřejmostí modulu Dignus.

Provozovatel školky si musí průběžně evidovat docházku, a proto je nezbytná registrace dětí. Propracovaný docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny od společnosti Dignus vytvořil potřebnou elektronickou registraci docházky s využitím čipů nebo vstupních karet. Modul Dignus ulehčuje administrativu pracovníkům ve školství, k tomu zjednoduší veškerou registraci provozu MŠ, dětské skupiny neboči například jeslí. Provozovatelé programu jej před jeho spuštěním a uvedením do praxe v konkrétním zařízení příslušným pracovníkům představí, vyřeší se zásadní problémy, na jakékoli otázky se všem dostane odpovědi.

Ovládání programu Dignus zvládnou i ti, již se více podílejí na vzdělávání dětí než na práci s počítačem. Administrativa je v tomto programu minimalizována. Mateřským školkám, jeslím i dětským skupinám se program předává vytvořen na míru a zakódován, konkrétní program Dignus je ochráněn před přístupem neoprávněných osob.